OVER ONS

Wie zijn wij

Bop Pro (Balance-of-plant Project management) is een adviesbureau die u helpt bij het realiseren van onshore windparken op het gebied van project management, consultancy, site management en supervision. Onze specialisatie is de basis (balance-of-plant) van windparken. Deze basis bestaat onder andere uit:

  • Hardstands voor de hoofdkraan, hulpkranen en opslag materiaal.
  • Betonnen fundamenten ten behoeve van de windturbine.
  • Parkwegen inclusief aansluiting(en) op openbare wegen.
  • Kabeltracé en inkoopstation.
  • Waterhuishouding.

Door de jaren heen hebben wij gemerkt dat veel opdrachtgevers meer aandacht hebben voor de windturbines dan voor de basis. Logisch, daar draait het om.
Maar bij een minder goede basis ondervinden het exceptioneel transport en het oprichten van de windturbines moeilijkheden. Dit heeft gevolgen voor de bouwplanning en de bouwkosten. Een goede basis bespaart u de stagnatie en onnodige kosten.
Bop Pro helpt u een goede basis te creëren, zodat de bouw van uw windturbines alleen nog afhankelijk is van de wind.


Wat doen wij

Ontzorgen, kwaliteit en veiligheid zijn drie items die bij Bop Pro hoog in het vaandel staan. Ieder teamlid heeft ruime ervaring in het civieltechnisch vakgebied en in de bouw van windparken op het land (onshore), van initiatieffase tot en met de realisatiefase. Daarnaast kunnen onze teamleden in verschillende functies acteren en hebben ervaring met verschillende contractvormen. Hierdoor kan ons team met elkaar sparren, snel schakelen en vakkundig uw project managen.

Met vaste ervaren partners verzorgt Bop Pro tevens ontwerpdocumenten en contracten, het ontwerp en de bouwbegeleiding electrical infra en inspectie van windturbine componenten om uw windproject van A tot Z te verzorgen en u te ontzorgen.

Onze dienstverlening bestaat uit:

Project management

Het ontwikkelen, realiseren en opleveren van een windproject binnen de gestelde grenzen van geld, tijd, kwaliteit en risico’s, van initiatieffase tot en met de realisatiefase, in samenwerking met de opdrachtgever, het projectteam en andere stakeholders.

Consultancy

Advies geven op projectonderdelen tijdens de verschillende fasen en het reviewen van ontwerp-, tender- en uitvoeringsdocumenten om tot een optimaal projectresultaat te komen, rekening houdende met kwaliteit, tijd, geld en aanwezige risico’s.

Site management

Het vertegenwoordigen van de opdrachtgever tijdens de realisatiefase van het windproject waarbij constant het geleverde productresultaat van de opdrachtnemer wordt geverifieerd en gevalideerd aan het gevraagde productresultaat op het gebied van de gestelde kwaliteit, planning, geld en risicobeheersing. Rapportdocumenten en verslagen worden opgemaakt en besproken met de opdrachtgever.

Supervision

Toezicht houden op de kwaliteit en gestelde eisen van de gehele uitvoering of onderdelen van de uitvoering. Waarnemingen rapporteren aan de site manager of direct aan de opdrachtgever.

De laatste Projecten

Bekijk all afgeronden projecten hier

Het Team

vacatures